Revalideren met Parkinson

Parkinson heeft meestal een lichamelijk en geestelijk impact op uw leven. Met revalidatie verbetert u de dagelijks handelingen thuis.

Wat u wenst én wat nodig is

Tijdens uw revalidatie maakt u kennis met specialist ouderengeneeskunde, behandelaren (bijvoorbeeld fysiotherapeut en ergotherapeut), verzorgenden en verpleegkundigen. Deze mensen staan als een team voor u klaar. Het zorg- en behandelplan wordt samen met u opgesteld. Hierin geeft u uw wensen aan, en geven wij aan wat nodig is.

Stimulerende omgeving

Tijdens uw verblijf wordt u constant gestimuleerd om te oefenen wat nodig is. Zodat u daarna dit zelfstandig kunt doen. De duur van uw verblijf is afhankelijk van uw gesteldheid. 

Zorg na revalidatietraject

Het kan zijn dat u nog zorg nodig heeft na uw revalidatieperiode. Eventueel kunt u in samenspraak met uw huisarts of medisch specialist een aantal keer per week terugkomen naar de revalidatielocatie voor een poliklinische behandeling. Ook bekijken we het vervolgtraject door middel van dagbehandeling en eerstelijns behandelaars binnen ParkinsonNet.

Kosten

Kortdurende, intensieve revalidatie wordt gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als in het ziekenhuis wordt vastgesteld dat u deze zorg nodig heeft, dan worden de kosten grotendeels betaald door uw ziektenkostenverzekeraar. U betaalt dan alleen het eigen risico dat u voor dat jaar nog heeft openstaan.

Meer weten!

Neem contact op met Laurens Entree via 010 33 23 000

×

Zoeken