Renovatie Borgsate binnenkort van start

Het gebouw ondergaat een totale renovatie. De werkzaamheden gaan medio augustus 2022 van start.

Borgsate is een pand van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR). Laurens huurt het pand voor de huisvesting, zorg en begeleiding van bewoners met somatische en/of psychogeriatrische zorgbehoeften. Sinds 2020 werken we samen aan een verbeterplan voor Borgsate. Het gebouw voldoet in mindere mate aan de steeds zwaarder wordende verpleeghuiszorg en de technische maatstaven van vandaag. Een totale renovatie is nodig om Borgsate toekomstbestendig te maken.

Totaalaanbod voor ouderen
De veranderingen in de zorg vragen bovendien om een bredere blik. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dat biedt mogelijkheden voor een nauwere samenwerking met de omliggende gebouwen. De renovatie van Borgsate maakt dan ook onderdeel uit van de ontwikkeling van het gebied. Samen met Meyburg en Borghave biedt Borgsate in de toekomst een totaalaanbod voor ouderen in de woongebouwen en in de wijk. Dit totaalaanbod voorziet in wonen, welzijn, zorg/behandeling en diensten voor ouderen. De faciliteiten op de begane grond van Borgsate zullen hierbij ondersteunen.

Fijn wonen en werken
Borgsate zelf wordt nog meer een fijne omgeving om te wonen en te werken. Het woonzorgconcept dat Laurens hier toepast, heeft als uitgangspunt dat mensen er zo gewoon mogelijk wonen in een huiselijke, vertrouwde omgeving. Bewoners krijgen een ruime, zorgvriendelijke kamer met veel privacy. Hun kamer maakt onderdeel uit van een buurt met een gezellige buurtkamer. Door de open setting van het gebouw, met leefcirkels, hebben bewoners meer bewegingsvrijheid in het gebouw en naar de veilige buitenruimten. Verder krijgen bewoners 24/7 zorg en dienstverlening aangeboden, in combinatie met behandeling. 

Bewonerskamers en buurtkamers
De renovatie richt zich met name op de bewonerskamers en de buurtkamers. De bewonerskamers krijgen een nieuwe indeling voor een ruimere beleving. Ook komt er nieuw, ruimer sanitair dat optimaal wordt ingedeeld voor de zorgvraag. Verder komen er extra buurtkamers op de etages, passend bij de toenemende behoefte aan dagstructuur en ontmoeten in de nabijheid. De faciliteiten in de plint blijven behouden. In een later stadium wordt gekeken wat hieraan toegevoegd of verbeterd wordt.

Zeven fasen
We voeren de renovatie uit in zeven verschillende fasen. Hierdoor kunnen de bewoners en medewerkers in Borgstede blijven wonen en werken. Wel zullen zij, voordat hun etage aan de beurt komt, met elkaar verhuizen naar een andere (reeds gerenoveerde) etage. Tegelijkertijd doen we er alles aan om de overlast te beperken. Naar verwachting duren de werkzaamheden twee jaar en is Borgsate in 2024 weer klaar voor de toekomst.

Deel op social media

×

Zoeken