Geïntegreerde zorgaanpak

Het succes van de Thuisplusflat

De Thuisplusflat van Laurens vult het gat tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis. “Veel cliënten van Laurens Thuiszorg zijn eigenlijk te zelfstandig om in een verpleeghuis te worden opgenomen. Zij vallen tussen  wal en schip, bijvoorbeeld omdat mantelzorgers ver weg wonen, of er weinig contact is met buurtgenoten. Ouderen kunnen hierdoor erg eenzaam zijn. Er zijn mensen waar alleen nog de thuiszorgmedewerker over de vloer komt. De Thuisplusflat biedt hiervoor een oplossing,” zegt Els Buchel, projectmanager van de Laurens Thuisplusflat in Rotterdam-Ommoord.  

“Wij kennen de collega’s van de welzijnsorganisaties en de wooncorporaties en zochten elkaar op als dat nodig was. Het concept van de Thuisplusflat zorgt ervoor dat de samenwerking structureel is,” zegt Geertje Morée van Cappellen, directeur Laurens Thuiszorg. Zij vervolgt haar verhaal: “In de Thuisplusflat bieden wij de thuiszorg. Van lichte ondersteuning tot hele complexe zorg, zoals oncologische behandeling thuis. Welzijnsorganisatie Buurtwerk ondersteunt de bewoners van de Thuisplusflat bij het opbouwen van een hechte gemeenschap in en rondom de flat." 

Een sterke gemeenschap zet ouderen in hun kracht

De medewerkers van Buurtwerk en thuiszorg werken nauw samen met mensen uit het sociale netwerk van de bewoners. Daarnaast stimuleren zij onderling contact tussen bewoners. Zo creëren we een sterke gemeenschap waarbij de bewoners regie houden over hun leven en blijven langer in hun kracht blijven staan,” aldus Geertje.

Ouderen met eigen doelen en wensen
Els Buchel legt uit: “Het doel van de Thuisplusflat is niet alleen dat mensen langer prettig thuis kunnen blijven wonen, maar ook dat zij een betekenisvol leven kunnen leiden. Wij helpen bewoners te leven zoals zij gewend zijn. In de Thuisplusflat kán dat. Een mooi voorbeeld daarvan is een drieënnegentigjarige bewoonster met een passie voor koken. Vanwege artroseklachten kan zij dat helaas zelf niet meer, maar geeft zij nog steeds graag kookles. In samenwerking met Buurtwerk en de wijkverpleekundige zijn de kooklerares en de kookliefhebbers in de flat met elkaar in contact gebracht. Zo proberen we er samen voor te zorgen dat bewoners ondanks lichamelijke beperkingen toch kunnen bijdragen en een doel hebben in hun leven."

 

De Thuisplusflat van Laurens in Rotterdam-Ommoord

 

Meer weten over onze Thuisplusflat?

Voor meer informatie over wonen in de Thuisplusflat van Laurens in Rotterdam-Ommoord kunt u contact opnemen met woonconsulent Wilma Rikkers van MaasWonen via w.rikkers@maaswonen.nl.

Deel op social media

×

Zoeken