Niet tevreden?

Uw vragen, wensen en mogelijkheden staan centraal in onze zorg. Soms kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. We horen dat graag. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing en de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren. U kunt zelf, maar ook uw familie en naasten of uw vertegenwoordiger kunnen voor of namens u, een klacht indienen.

Niet tevreden? Vertel het ons

Een goede manier om uw onvrede of klacht kenbaar te maken, is om in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of teamleider. Door een gesprek te voeren komt u vaak samen tot een oplossing en/of inzichten en worden problemen in de toekomst voorkomen. Als een gesprek met de betrokken medewerker en/of teamleider niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke manager of directeur. Uiteraard mag u, als dat uw voorkeur heeft, ook altijd schriftelijk een klacht indienen.


Heeft u behoefte aan ondersteuning en bemiddeling?

Dan kunt u een beroep doen op bijstand van een zogenoemde cliëntvertrouwenspersoon. Zij bieden een luisterend oor en kunnen u helpen bij het kenbaar maken van uw onvrede of klacht. De cliëntvertrouwenspersonen van Laurens zijn onpartijdig en onafhankelijk, en niet gebonden aan teams en/of locaties. U heeft zelf de keuze om een gesprek met een cliëntvertrouwenspersoon op een Laurens locatie te laten plaatsvinden, of bijvoorbeeld bij u thuis.

De cliëntvertrouwenspersonen kunnen eventueel in de rol van (onpartijdige) klachtenfunctionaris op uw verzoek, of op verzoek van een Laurens medewerker, bemiddelen bij een geschil of klacht. De beschikbaarheid van een onpartijdige en onafhankelijke klachtenfunctionaris is vastgelegd in de Wet kwaliteit klachten geschillen gezondheidszorg (Wkkgz)


Wat kunt u precies van een cliëntvertrouwenspersoon verwachten?

 • Een luisterend oor en persoonlijke ondersteuning;
 • Raad en advies over aanpak, vervolgstappen en goede afhandeling;
 • Begeleiding van gesprekken tussen de betrokken partijen;
 • Bemiddeling, indien gewenst als onpartijdig klachtenfunctionaris, volgens de Wkkgg;
 • Doorverwijzing naar een externe cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang.

 

Wilt u contact met een cliëntvertrouwenspersoon?

 • Op de pagina cliëntvertrouwenspersonen vindt u alle contactgegevens;
 • U kunt bellen naar ons klantcontactcentrum
  Laurens Entree: 010 33 23 000. Zij brengen u graag in contact met de juiste cliëntvertrouwenspersoon;
 • Of informeer bij de receptie van uw locatie naar de lokale cliëntvertrouwenspersoon;
 • Op elke locatie treft u op centrale plekken posters met een foto, naam en contactgegevens van de lokale cliëntvertrouwenspersoon.


Uw onvrede of klacht melden

Onvrede of klachten kunt u ook digitaal of op papier melden. U kunt het online klachtenformulier op deze website invullen. Of u kunt een klachtenformulier aanvragen op uw locatie, bij uw zorgcoördinator of een cliëntvertrouwenspersoon. Een andere mogelijkheid is een brief sturen aan de locatiemanager, de directie of de Raad van Bestuur van Laurens. Voor rechtstreekse contactgegevens gaat u naar ons locatieoverzicht of naar contact met Laurens.


Wanneer kunt u naar de Geschillencommissie Zorg?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de instelling? Dan kunt u uw klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak (tevens geschillen rond schadevergoeding). Dat betekent dat u en Laurens zich aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan bij de Geschillencommissie. De uitspraak kan wel voorgelegd worden aan een gewone rechter.
Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl

 

Heeft u klachten of onvrede over de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang?

Dan kunt u een beroep doen op ondersteuning van een externe cliëntvertrouwenspersoon, zoals geregeld in de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze externe ‘cliëntvertrouwenspersoon Wzd’ is niet in dienst van Laurens en staat u en/of uw vertegenwoordigers graag bij in geval van vragen of klachten over onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf.

Contactgegevens externe cliëntvertrouwenspersonen Wzd >

Ook de cliëntvertrouwenspersonen van Laurens en het zorgkantoor kunnen u indien gewenst in contact brengen met een externe ‘cliëntvertrouwenspersoon Wzd’. 

Klachten in het kader van de Wdz worden behandeld en beoordeeld door de externe Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).


Wilt u meer weten?

De wijze waarop wij omgaan met klachten staat beschreven in onze klachtenreglement. Wilt u liever een papieren versie van het klachtenreglement ontvangen, dan kunt u hierover contact opnemen met uw locatie, uw thuiszorgteam of cliëntvertrouwenspersoon.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de te volgen stappen? Neem dan contact op met één van de cliëntvertrouwenspersonen van Laurens, via Laurens Entree 010 33 23 000 of informeer op één van de Laurens locaties. Zij helpen u graag verder.

×

Zoeken