Revalideren bij een longaandoening

Bij een longaandiening zorgen uw longen niet meer 100% voor een goede ademhaling. Met extra zuurstof en juiste behandeling en leefstijlaanpassingen verlichten de klachten.

Wat u wenst én wat nodig is

Tijdens uw revalidatie maakt u kennis met specialist ouderengeneeskunde, behandelaren (bijvoorbeeld fysiotherapeut en diëtist), verzorgenden en verpleegkundigen. Deze mensen staan als een team voor u klaar. Het zorg- en behandelplan wordt samen met u opgesteld. Hierin geeft u uw wensen aan, en geven wij aan wat nodig is.

Stimulerende omgeving

Tijdens uw verblijf wordt u constant gestimuleerd om te oefenen wat nodig is. Zodat u daarna dit zelfstandig kunt doen. De duur van uw verblijf is afhankelijk van uw gesteldheid. Gemiddeld is het revalideren bij een longaandoening acht weken.

Zorg na revalidatietraject

Het kan zijn dat u nog zorg nodig heeft na uw revalidatieperiode. In gesprek met de maatschappelijk werker wordt eventueel thuiszorg ingeschakeld. De gespecialiseerde longverpleegkundigen regelen de behandeling, zorg en begeleiding. Eventueel kunt u in samenspraak met uw huisarts of medisch specialist een aantal keer per week terugkomen naar de revalidatielocatie voor een poliklinische behandeling.

Kosten

Kortdurende, intensieve revalidatie wordt gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als in het ziekenhuis wordt vastgesteld dat u deze zorg nodig heeft, dan worden de kosten grotendeels betaald door uw ziektenkostenverzekeraar. U betaalt dan alleen het eigen risico dat u voor dat jaar nog heeft openstaan.

Meer weten!

Bekijk de folder over longaandoening of bel 010 33 23 000

×

Zoeken