Eerstelijns behandeling

Uw patiënt is bij ons in goede handen

Als verwijzer kunt u voor een thuiswonende volwassene of oudere een beroep doen op ons multidisciplinair behandelteam. De behandeling kan zowel op zorglocatie als in de thuissituatie aangeboden worden.

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de behandeling van (meervoudige) aandoeningen bij ouderen, zoals orthopedische aandoeningen, Parkinson, COPD, reumatische aandoeningen en niet aangeboren hersenletsel zoals CVA’s. Alle behandelaren zijn gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van complexe (PG) problematiek bij ouderen en werken samen in één elektronisch patiëntendossier. Een aantal van onze behandelaren zijn aangesloten bij deskundigennetwerken zoals ParkinsonNet, Edomah, CVA netwerk, oncologie netwerk, copd netwerk.  

Binnen ons multidisciplinair behandelteam zijn de verschillende disciplines werkzaam. Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van de diensten die wij bieden.

Indien meerdere behandelaren betrokken zijn, dan stemmen zij de behandeling onderling met elkaar af.

Hebt u specifieke vragen waarop u hier het antwoord niet vindt? Bel gerust met Laurens Entree via 010-33 23 000

Fysiotherapie voor kwetsbare ouderen zorgt voor toename van kwaliteit van leven en functies, waarmee de cliënt en diens (mantel)zorg optimaal in eigen omgeving kunnen blijven functioneren.

Resultaten die behaald kunnen worden:

 • Verbetering van de basis motorische eigenschappen, inspanningscapaciteit (conditie / kracht / balans / coördinatie)
 • Vertrouwen in eigen lichaam cq. verbeterd zelfbeeld en ziekte inzicht.
 • Toename in zelfstandigheid (transfers; loopvaardigheid)
 • Optimale belasting/belastbaarheid, leren-om-te-gaan met (mantel- en/of thuis)zorg, zodat de cliënt langer optimaal thuis kan blijven wonen.

 

De fysiotherapeuten van Laurens beschikken over meerdere specialismen:

 • COPD
 • Corona
 • Neurologie; Parkinson (& a-typisch parkinsonismen), MS, ALS, Distrofieën, Neuropathieën
 • CVA / NAH
 • Hartrevalidatie / Perifeer Arterieel Vaatlijden
 • Oedeem
 • Amputatie
 • Orthopedie
 • Osteoporose
 • Valpreventie
 • Geriatrie (multiple co-morbiditeiten)
 • Oncologie
 • SMI (sensomotorische interventie therapie)
 • Psychogeriatrie; (jong)Dementie
 • Moeilijk Onbegrepen Gedrag
 • Major trauma’s (trauma chirurgie)
 • Passief Dagelijks Leven (PDL)

De fysiotherapeuten van Laurens zijn gespecialiseerd in de (complexe) zorgvragen van (kwetsbare) ouderen en ouderen met een vorm van dementie. De fysiotherapeut kan de omgeving van de cliënt adviseren over oefeningen om de functies te verbeteren en klachten te verminderen. In de oefenruimtes op de Laurens locaties zijn professionele hulpmiddelen, apparatuur en oefenmateriaal beschikbaar. De behandeling vindt daarom bij voorkeur op één van onze locaties plaats. Indien noodzakelijk komt de fysiotherapeut ook aan huis bij de cliënt. 

 

Er wordt nauw samengewerkt met verschillende disciplines binnen Laurens, te denken aan: Ergotherapeut, Diëtist, Psycholoog, Specialist Ouderen Geneeskundige, Logopedist 

Maar ook buiten Laurens, te denken aan Orthopedisch Schoenmaker, Instrumentmaker, Revalidatiearts, Bandagist

De ergotherapeut richt zich op de door de cliënt ervaren beperkingen in het dagelijks leven. Hierbij kunt u denken aan problemen in de zelfzorg, uitvoeren van huishoudelijke taken, vrijetijdsbesteding, vervoer. 

De behandeling kan bestaan uit observaties, training, anders aanleren van handelingen, advies mbt hulpmiddelen of aanpassingen. Daarnaast kan de ergotherapeut adviezen geven aan mantelzorgers en (thuis)zorg om de zorg in de thuissituatie vol te houden. Ook in de laatste levensfase kan de ergotherapeut adviseren over comfort in lighouding en verzorging. De ergotherapeuten van Laurens zijn gespecialiseerd in de (complexe) zorgvraag van (kwetsbare) ouderen en bieden advies en behandeling bijna altijd aan huis. 

 

Onze ergotherapeuten beschikken over de volgende specialisaties: 

 • Parkinson
 • Edomah (Ergotherapie bij Dementerende ouderen en hun Mantelzorger Aan Huis)
 • Long-ergotherapie / COPD
 • Post-COVID-19 herstelzorg
 • Chronische pijn en vermoeidheid
 • CVA
 • Oncologie 
 • Palliatieve zorg
 • Sensorische Informatieverwerking

 

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering (10 uur per kalenderjaar). Hierbij geldt een verplicht eigen risico. De ergotherapeuten van Laurens werken graag op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. 

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen die problemen ervaren op het gebied van het spreken, de taal, het slikken, de adem en de stem.

Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door een beroerte  of een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson, ALS , MS, dementie, een spierziekte  maar ook bij andere lichamelijke aandoeningen zoals COPD, astma en na het doormaken van Covid-19.

Onze logopedisten kijken samen met de cliënt en zijn omgeving naar de specifieke hulpvraag, om gericht activiteiten te kunnen trainen die de cliënt weer zou willen kunnen ondernemen. Naast aandacht voor de cliënt is er ook begeleiding voor de partner of andere familieleden.

Er is een mogelijkheid om zowel op een locatie van Laurens als thuis behandeld te worden.

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.


Informeer via laurensentree@laurens.nl welke logopedist bij u in de buurt werkt.

Huisartsen kunnen een Specialist Ouderengeneeskundige betrekken bij de behandeling van en zorg voor (kwetsbare) ouderen die (nog) thuis wonen met (hoog) complexe problematiek. De zorgvraag van deze klanten is veelzijdig en kan liggen op het somatische, het psychische en/of het gedragsmatige gebied. De inzet van een specialist ouderengeneeskunde kan worden gebruikt voor diagnostiek, consulten, gericht op overleg met de behandelend arts van de klant en uitvoering van/regie op het behandelplan. Het systeem van de klant (de mantelzorg) wordt bij de behandeling betrokken.

De indicaties waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld:
- Cognitieve achteruitgang / screening dementie
- Probleemanalyse en advies bij multimorbiditeit
- Probleemgedrag bij bestaande dementie
- Polyfarmacie
- Valanalyse 
- Adviezen ACP
- Zorgdiagnostiek en woonadvies (WLZ)

Onze diëtisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en ouderen met een complexe zorgvraag en multiproblematiek. De diëtist behandelt afhankelijk van de mogelijkheden zowel op de locaties van Laurens als aan huis. De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering (3 uur per kalenderjaar). Hierop is het eigen risico van toepassing. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden nog extra uren diëtetiek. We werken graag op verwijzing van een huisarts of specialist. 

Onze diëtisten kunnen onder andere ingeschakeld worden bij:

 • (Onbedoeld) gewichtsverlies of ondervoeding
 • Sarcopenie
 • Overgewicht
 • Diabetes Mellitus
 • Hartfalen
 • Hypertensie
 • Hypercholesterolemie 
 • COPD
 • Nierinsufficiëntie 
 • Ziekte van Parkinson
 • Decubitus of wondgenezing
 • Oncologie
 • Kauw en/ of slikklachten
 • Sondevoeding

Met het ouder worden kan men tegen problemen aanlopen die het leven zwaar maken. Bijvoorbeeld door het verliezen van naasten,  de gezondheid en zelfstandigheid. Bovendien kunnen chronische ziektes of aandoeningen als dementie en beroerte een grote invloed hebben op de mogelijkheden en beperkingen. Op deze momenten kan het nuttig zijn om de hulp in te schakelen van een psycholoog. Deze kan de cliënt en diens naasten helpen om zo goed mogelijk te leren omgaan met veranderingen, beperkingen en kwetsbaarheden en kan helpen om weer grip op het leven terug te krijgen.

De psycholoog kan adviseren, begeleiden en behandelen bij klachten als:

 • angsten
 • depressie, somberheid
 • onverklaarde lichamelijke klachten 
 • vermoeidheidsproblemen
 • verwerkingsproblemen door ziekte bij cliënt of diens familielid
 • verwerkingsproblemen door verlies van een naaste
 • problemen met het ouder worden

Ook kan de psycholoog ingeschakeld worden om neuropsychologisch onderzoek of andere diagnostiek te verrichten. Bij een behandeling van de psycholoog wordt de omgeving (mantelzorger, verzorging) zoveel mogelijk betrokken.

Sinds kort is er de mogelijkheid om ook bij u thuis ondersteuning en begeleiding te krijgen van een geestelijk verzorger.

De geestelijk verzorger is een professionele gesprekspartner voor iedereen die daar behoefte aan heeft op het moment dat het leven niet meer vanzelf spreekt door onverwachte en ingrijpende ervaringen, zoals bijvoorbeeld verlies van gezondheid, van werk, van naasten, van……

Het zijn deze ervaringen die levensvragen oproepen die niet zo gemakkelijk te beantwoorden zijn.
Erover praten wordt als helpend en steunend ervaren, kan opluchten en nieuwe perspectieven bieden, maakt dat je er niet alleen voor staat. 

De geestelijk verzorger gaat  met uw cliënt in gesprek , waarbij de vertrouwelijkheid gewaarborgd wordt en is beschikbaar voor iedereen, ongeacht de levensbeschouwing.

Jacolien Immerzeel is als geestelijk verzorger verbonden aan Verpleeghuis De Elf Ranken maar komt ook bij cliënten thuis! Zij werkt in de omgeving van Barendrecht, Rhoon,Pernis en Hoogvliet. Een consult van een uur kost 120 euro en komt voor uw eigen rekening.

U kunt één of meerdere gesprekken met onze geestelijk verzorger aanvragen via 

e-mail: J.Immerzeel@laurens.nl of via telefoonnummer 06 - 19156091.

Patiëntervaringsonderzoek

Laurens hecht belang aan het inzichtelijk maken van de geleverde kwaliteit van de behandeling.

Uw mening telt! Wij vinden het belangrijk om uw mening over onze praktijk en werkzame therapeuten te horen. Uw mening brengen wij in kaart middels onze digitale PREM-metingen. Hierin werken wij samen met Qualiview. Zij leveren een vragenlijst die u digitaal ontvangt na of tijdens een behandeltraject binnen onze praktijk.

Een PREM-meting (Patiënt Reported Experience Measures) geeft ons inzicht in hoe onze cliënten de zorg of ondersteuning binnen onze praktijk hebben ervaren. De relatief korte vragenlijst bevat onderwerpen als bejegening, privacy, informatieverstrekking, therapie verwachtingen, (praktijk)presentatie en resultaat. De uitkomsten geven concreet aan op welke onderdelen kansen liggen om ons verder te verbeteren en te ontwikkelen.

Wij verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen wanneer u deze ontvangt. Alvast bedankt voor uw medewerking.

×

Zoeken